Thay bóng đèn diệt muỗi miễn phí

Để cảm ơn khách hàng đã ủng hộ công ty trong thời gian qua Trí Hưng tặng bóng khi khách hàng thay thế bóng đèn diệt muỗi. Dưới đây là thông tin chương trình khuyến mại:

  • Áp dụng cho đèn diệt muỗi Well, Đại Sinh mua tại công ty Trí Hưng
  • Có phiếu bảo hành của công ty Trí Hưng
  • Mỗi sản phẩm chỉ được thay miễn phí một lần
  • Địa điểm áp dụng: Cửa hàng số 5 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Áp dụng đến hết ngày 30-3-2016

Vui lòng liên hệ 0466890666 nếu cần hỗ trợ thêm.

Leave a Reply